Maak maatschappelijke impact met The Corporate Volunteering Project

Eén van de meest uitgebreide producten van InnerRebel is The Corporate Volunteering Project. Een traject (of project) dat InnerRebel volledig faciliteert, ondersteunt en begeleidt. Wij zijn jouw ‘partner in making social impact’. Het enige wat jij hoeft te doen is aantrekkelijk werkgeverschap tonen! Dit traject omvat dertien weken en drie fases, bestaande uit de voorbereiding (fase I), uitvoering (fase II) en afronding (fase III).

Fase I – De voorbereiding

Het traject start met een voorbereidingsfase (fase I). In deze fase worden de invulling, doelstellingen en planning met betrekking tot het traject afgestemd. De voorbereiding start met het in kaart brengen van de wensen en behoeften van de werkgever en de professional(s). De wensen en behoeften van de social startups zijn al bij ons bekend. InnerRebel kiest er bewust voor om de wensen en behoeften van alle partijen in kaart te brengen om een goede match te maken. Waarom we dat doen? Wij vinden het belangrijk dat Corporate Volunteering voor alle betrokken partijen iets oplevert.

Nadat de professionals en social startup zijn gematcht, neemt InnerRebel bij alle professionals die deelnemen aan het traject een survey af. Deze survey meet de werkbeleving en commitment van de individuele professional. Daarnaast wordt ook gemeten hoe de professional zijn/haar competenties en vaardigheden beoordeelt.

Fase II – Het zakelijke vrijwilligerswerk

In fase II vindt de uitvoering van Corporate Volunteering plaats. De professional levert hetgeen in fase I is afgesproken aan de social startup. Dit onderdeel van het zakelijke vrijwilligerswerk vindt, afhankelijk van de gemaakte afspraken, face-to-face plaats, virtueel, telefonisch, of op een andere wijze.

Fase III – De evaluatie

Elk traject wordt afgesloten met een individuele survey onder de professionals. De werkgever ontvangt een anonieme resultatenrapportage met betrekking tot werkbeleving, commitment en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast worden zowel de werkgever (organisatie) als de social startup uitgenodigd voor een evaluatie. Uiteraard is er mogelijkheid om in gesprek te gaan over het (verder) implementeren van Corporate Volunteering binnen de organisatie.

InnerRebels, divers in vakmanschap

InnerRebels kunnen in de volgende vakgebieden werkzaam zijn:

HR • Marketing, communicatie & sales • Legal Finance

Management Business Development • IT

Maatschappelijke impact door Corporate Volunteering voor social startups

Social startups think about us, so now it’s our turn to think about them!
Uit alle gesprekken die wij inmiddels met de oprichters van social startups hebben gevoerd, blijkt dat veel social startups tussen wal en schip vallen. Zij komen niet in aanmerking voor een lening en hebben (nog) onvoldoende omzet of middelen om zich aan te sluiten bij een overkoepelende organisatie voor sociaal ondernemen.

Een gemiste kans vinden wij! Het enthousiasme, de gedrevenheid, de ambitie en de maatschappelijke missies hebben ons geïnspireerd om juist iets te willen betekenen voor social startups. Er zijn veel vraagstukken, opdrachten en projecten waar zij expertise en talent bij kunnen gebruiken.

Maatschappelijke impact maken willen we toch allemaal?