We are InnerRebel!

Wij zijn ervan overtuigd dat er in iedereen een InnerRebel schuilt; een innerlijk, rebels gevoel dat vraagt om meer uitdaging, meer betekenis en meer impact. Dat gevoel noemen wij onze InnerRebel.

Maatschappelijk impact maken

Het is ons doel om expertise en talent optimaal te benutten en daarmee maatschappelijke impact te maken. Hoe wij dat doen? Door professionals, die wij InnerRebels noemen, uit verschillende organisaties te verbinden met social startups. Wij stimuleren organisaties om Corporate Volunteering (vrijwilligerswerk in eigen vakgebied) in te zetten voor de professionals en daarmee social startups te ondersteunen. Organisaties en professionals investeren in (werk)geluk, cultuur en performance; social startups kunnen hun maatschappelijke missie (sneller) realiseren en samen maken alle partijen impact en ervaren zingeving.

Ideale wereld

In onze ideale wereld biedt elke organisatie haar professionals de kans om een aantal uren, per week of per maand, te besteden aan Corporate Volunteering. Dus laat die InnerRebel spreken en sign up!

Behind InnerRebel

Wij, Jill en Romy, hebben elkaar leren kennen tijdens onze studie Communicatie. Daarna hebben wij altijd contact gehouden maar op carrièregebied elk een ander pad gevolgd: Romy in de HR en Jill binnen de televisie. Toch bleef het knagen om samen te ondernemen. En dat doen we nu. Als ‘Partners in Making Social Impact’ van InnerRebel kunnen wij eindelijk onze expertise en talenten bundelen, samen impact maken en zingeving ervaren.

Betekenisvol leven

Net als veel mensen van onze leeftijd willen wij zingeving ervaren. Voor ons is dat ‘iets’ kunnen betekenen voor de maatschappij vanuit onze expertise en talenten. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan het leiden of hebben van een betekenisvol leven en dit gunnen wij iedereen!

Nice to meet you @InnerRebel!